Menu Kingshow Team

Đang hot

Dunia: Thế Giới Ảo

KR

Một nhóm những người nổi tiếng sẽ gặp mặt tại một thế giới mới ở vùng đất Dunia. Trong thế giới xa lạ đó, nơi dù chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, họ đã phải học cách thích nghi, tồn tại và hợp tác với nhau. Những người tham gia vào hành trình đó bao gồm Jung Yoon Ho, Jung Hye Sung, Luda, Don Spike, Kwon Hyun Bin, Sam Okyere, và nhiều hơn nữa.